10517 – Έργο από τον Παπαδόπουλο Αγγ.

Μεγεθος

40×80

Ζωγραφος

Παπαδόπουλος Αγγ.

Κατηγορία

Από τον ίδιο καλλιτέχνη